default-header
Home Werkwijze

Werkwijze

Binnen Hét Preventie Team delen wij een gezamenlijk visie mbt positieve gezondheid. Als eenzijdige discipline beseffen wij dat onze impact beperkt is.

Daarom bundelen we onze krachten en werken we samen. Wanneer je bij ons met een traject aan de slag gaat, doorloop je verschillende disciplines: Een bezoek aan de Voedings/Lifestyle deskundige, de fysio/manuele therapeut (bewegingsonderzoek tbv een gericht sportadvies), levenscoach en personal training. Aan de basis van al onze trajecten staat de Lifestyle scan: de Check Medical Sport (CMS) van de firma Wegamed GmbH. De CMS meet in 8 minuten het lichaam door en geeft een algemeen beeld van de vitaliteit. Op basis van deze scan kunnen direct gericht adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en bewustwording.

Binnen Hét Preventie Team hanteren wij de nieuwe definitie van gezondheid:
“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”
Quote: Dr. Machteld Huber (Arts, Onderzoeker)