default-header
HomeDienstenPreventie

Preventie

12 weken Vitaliteit Traject
We starten met een vrijblijvende kennismaking en een rondleiding. We leggen uit wie we zijn en waar wij voor staan. Wanneer de kennismaking en de omgeving voor de client goed voelt, kunnen we SAMEN aan de slag. De kracht van onze trajecten zit hem in de multidisciplinaire aanpak: SAMEN werken vanuit dezelfde visie onder één en hetzelfde dak, waarbij ingezet wordt op de pijlers voeding, beweging, ontspanning en bewustwording. We nemen de cliënt bij de hand en reiken vernieuwende inzichten en praktische tips aan. De focus ligt op je fit voelen, bewustwording, lekker in je vel zitten. Dus níet op afvallen. Het is mooi als dat een gevolg is, maar het is niet het doel.

De basis
Aan de basis van al onze trajecten staat de vitaliteit/leefstijlscan, de Check Medical Sport van de firma Wegamed GmbH. Het apparaat meet in 8 minuten het lichaam door en geeft een algemeen beeld van de vitaliteit. Op basis van deze scan kunnen direct gericht adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en bewustwording.

Multidisciplinair overleg
Halverwege het traject bespreken wij in ons multidisciplinair overleg gezamenlijk de voortgang en sturen indien nodig bij. Met deze aanpak bieden wij brede persoonlijke aandacht en maatwerk met als doel het bevorderen van de algemene gezondheid, vitaliteit en welzijn van de mens.

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen

Als ‘Hét Preventie Team’ zien wij het als onze missie om ons sterk te maken voor preventie ter bevordering van gezondheid, vitaliteit en welzijn. Dit doen we sámen, door de expertises van onze professionals te bundelen. Wij delen graag onze kennis en ervaring op dit gebied. We willen de mensen bewust maken van het belang van preventie. Maar vooral ook van de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen voor onze eigen gezondheid en van daaruit voor een gezonde samenleving.

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.”
Bron: Wikipedia.org/wiki/Preventie

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen
Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen