default-header
HomeHoe ik mijn epilepsie en migraine overwon

Hoe ik mijn epilepsie en migraine overwon

Hoe ik mijn epilepsie en migraine overwon..

Lees in deze Blog het verhaal van Susan, over haar persoonlijke zoektocht en haar passie. Over de overwinning van haar migraine en epilepsie en over de mogelijkheden die bewustwording en het nemen van eigen verantwoordelijkheid óók voor jou zou kunnen betekenen.

 

Waarom ik therapeut ben geworden
In eerste instantie ben ik de opleiding gaan volgen voor mezelf. Ik wilde de puntjes op de i zetten voor wat betreft mijn eigen problematieken.
Ik was een huilbaby met al heel vroeg veel oorontstekingen. Vanaf mijn 7e levensjaar kreeg ik migraine aanvallen en epileptische aanvallen. Die werden in de loop der jaren steeds erger.  Veel medische onderzoeken en de daarbij behorende medicatie volgden. Toen ik, vrij onverwacht, zwanger was van onze oudste zoon moest ik de medicatie snel afbouwen. Maar dat had nog meer epileptische aanvallen tot gevolg. Van een onbezorgde eerste zwangerschap was dus geen sprake: onze zoektocht naar alles wat maar zou kunnen helpen begon. 

Veel workshops, cursussen en opleidingen in de richting van voeding, leefstijl, zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling volgenden. En.. met resultaat.  

Nu zijn we 19 jaar verder en hebben we veel persoonlijke en beroepsmatige ervaringen opgedaan. Dat is het mooie van het vak. Ik heb zelf ervaren hoe lastig het is om jezelf onder de loep te nemen en daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De nood moet vaak eerst heel hoog zijn. Maar als je er dan mee aan de slag gaat dan brengt het heel veel mooie inzichten en wordt het leven minder zwaar.

 

DÉ vraag: Wat doe ik, waardoor mijn leven is zoals het is
Mijn passie voor het helpen van andere mensen is dus ontstaan vanuit een persoonlijke behoefte. De kernvraag van waaruit ik werk is dan ook altijd:
’Wat doe ik waardoor mijn leven is zoals het is?’ of, meer naar lichaamsproblemen uitgedrukt, ‘Wat doe ik waardoor mijn lichaam zo reageert?’
In het kort gezegd komt het hierop neer: we hebben allemaal de gewoonte om zoiets te zeggen als ‘ik heb last van mijn rug’, maar de kans dat mijn rug last heeft van mij en mijn gewoontes, is veel groter!


Het negatieve hoort ook bij mij
Vaak wordt er gedacht in termen van ‘goed en slecht’. Maar positief en negatief, of goed en slecht, horen bij de mens. Elk mens draagt beide zijden in zich. Het gaat er dus om dat ik óók een negatieve kant heb. Die draag ik samen met mijn kwaliteiten in me. Zij horen óók bij me. Zonder beide kanten is evenwicht, in mij als mens, niet eens mogelijk. In plaats van het ‘negatieve’ in me af te wijzen, te veroordelen of te bestrijden, mag ik ermee leren omgaan, zodat ik met mijn kwaliteiten én mijn beperkingen, in volle omvang de mens mag zijn die ik bedoeld ben te zijn.

Zelf het voorbeeld zijn
Het advies dat ik als therapeut aan een ander geef, is net zo goed van toepassing op mijzelf. Ik zal dat wat ik uitdraag ook vorm moeten proberen te geven in en met mijn eigen leven. Het is immers niet de van buiten geleerde kennis die de ander aanspreekt. De boodschap die ik uiteindelijk overbreng is niet die van mijn woorden, maar die van mijn daden, van mijn gedrag en mijn leven.

Het lichaam streeft naar evenwicht
Het principe van evenwicht tussen mijn kwaliteiten en mijn beperkingen, mijn positieve en mijn negatieve kant, wordt in de acupunctuur uitgedrukt in het evenwicht tussen Yin en Yang. Evenwicht vraagt om beiden. Beiden moeten hun eigen kracht en omvang hebben. Als ik mijzelf of mijn negatieve kant veroordeel of afwijs, maar ook als ik mijzelf op alle mogelijke manieren met positiviteit probeer op te peppen (ik geef geen erkenning aan het negatieve dat in mij speelt), is het effect steeds hetzelfde.
Er is geen evenwicht. En of ik nu op de wip, beneden zit, of ik zit boven:
ik zit even scheef; ik ben evenveel uit balans.


Herkennen en erkennen
De natuur is voortdurend op zoek naar evenwicht. Het lichaam doet niet anders. Ik kan een poging wagen om mijn lichaam met al zijn reacties te begrijpen. Uiteindelijk ligt hierin een enorme mogelijkheid om mijzelf beter te leren kennen en te leren begrijpen.
Vragen die dan ontstaan zijn: ’Wat doe ik?’; ‘Hoe ga ik met mezelf om?’; en ook: ‘Hoe laat ik met mijzelf omgaan?’.


Ik heb last van mijn rug, of… heeft mijn rug misschien last van míj?
De werkelijkheid ziet als volgt uit: ik ga met een kruiwagen door het leven. Die kruiwagen is volgeladen met de afwijzing van mijzelf en met alles wat ik van mezelf moet: mijn verplichtingen, de eisen die ik mezelf opleg om te voldoen, om niet tekort te schieten, om niet afgewezen te worden. En omdat het ‘helpers-syndroom’ mij (zeker als therapeut) niet vreemd is, neem ik ook nog de nodige verantwoording voor anderen op me. In een beeld uitgedrukt zeg ik: ‘gooi het maar allemaal in mijn kruiwagen’. Vervolgens krijg ik rugpijn en zeg ik ‘ik heb last van mijn rug’.
‘Nee!’, zegt dan mijn rug. ‘Ik heb last van jou! Jij hebt die kruiwagen zo vol geladen’.


Hoe ga ik om met mijn energie
Er is geen mens die energie tekort komt. We hebben allemaal evenveel tot onze beschikking. We hebben wel allemaal, zonder uitzondering, een achterdeur waar we onze energie met handen vol staan uit te delen.
De weg naar evenwicht begint dus niet bij het lichaam, maar bij de mens: bij bewustwording. „Wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? Wat speelt er zich in mij af ?”
Wil ik naar de bron van dit alles, want alleen bij de bron is een probleem werkelijk op te lossen, moet ik me ook nog de vraag stellen waar dit vandaan komt: ‘Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?’
Als ik voor het beantwoorden van die vragen ergens hulp kan krijgen, dan is het wel bij het lichaam zelf.


Dieperliggende oorzaak van een klacht of probleem
Als therapeut kijk ik dus anders dan veelal gebruikelijk naar een klacht of een probleem. Met een probleem laat het lichaam zien wat er op dieper niveau in me speelt. Het lichaam spreekt de taal van mijn innerlijk. Benauwdheid kan bijvoorbeeld de uitdrukking zijn van de benauwende manier waarop ik met mijzelf omga, en hoge bloeddruk kan gevolg zijn van de druk die ik mijzelf voortdurend opleg.
Wanneer ik de pijn doorleef van een relatie die ik achter me heb, moet ik de oorzaak van die pijn wel nog bij mezelf en mijn eigen leven leren leggen.

Het probleem achter het probleem
Wanneer bijvoorbeeld acupunctuurpunt Galblaas 42 om behandeling vraagt, vertelt mijn lichaam mij dat ik zoveel verantwoording voor de ander neem, dat dit ten koste gaat van de verantwoording voor mijzelf.
 De klacht waarmee iemand naar mij toekomt is niet het eigenlijke probleem. Wat een cliënt mij voorlegt is een eindresultaat. We zullen dus op zoek gaan naar het werkelijke probleem: het probleem achter het probleem.
Hét hulpmiddel om helder te krijgen wat er nu eigenlijk speelt in de mens is de spiertest (kinesiologie). Dit pas ik in mijn praktijk toe.


De kracht van bewustwording en zelfacceptatie
Het gaat er in mijn consulten nooit om of iets goed of fout is. Het gaat er ook niet om, dat je dit of dat niet meer zo moet doen. Nee: ik DOE het zo, ik BEN zo, en als ik 60, 70, of 80 jaar word, zal ik nóg zo naar mijzelf en ook naar de ander kijken. Het uitgangspunt is dus ‘ik DOE het zo en ik BEN zo’.  De oplossing lig in de vraag: „Kan ik dat toelaten en accepteren?” Als ik bereid ben om mezelf, met al mijn gewoontes en patronen, te herkennen en ik erken ook nog dat ik zo ben, reageert het lichaam direct: bewegingen veranderen, net als lichaamssignalen, spierspanning, de bloeddruk, de hartslag, de ademhaling, het gevoel, het suikergehalte in het bloed, mijn hormonale spiegel… 


Mogen zijn wie ik ben
In bewustwording en mogen zijn wie ik ben ligt de basiskracht die elk mens in zich draagt. Het zelfgenezend mechanisme kan door geen enkele therapeutische handeling op gang worden gebracht. Het vermogen daartoe ligt uitsluitend en alleen in de mens zelf.  In het van jezelf mogen zijn wie je bent, reikend van extreem positief tot extreem negatief, ligt de sleutel. Het lichaam brengt je daar altijd naartoe.

19 januari 2019
Susan Stevens Voedingsdeskundige, Psychosociaal Therapeut & Vitaliteit Manager bij Susan Stevens Voeding & Lifestyle
Terug naar blogs