default-header
HomeElectromagnetische (EM) straling en het effect op gezondheid

Electromagnetische (EM) straling en het effect op gezondheid

Onze Vitaliteitscan kan aanwijzingen vinden die duiden op belasting van het lichaam door zogenaamde externe stressoren. Daaronder vallen bijvoorbeeld luchtvervuiling, een ongezonde werk- en/of slaap omgeving of bijvoorbeeld werkstress. Maar welk effect heeft (niet ioniserende) electromagnetische (EM) straling eigenlijk op mens en natuur? Bij Hét Preventie Team nemen wij deze factor heel serieus.

Effect op gezondheid

Toch weten we nog vrij weinig over de gezondheidseffecten van EM straling op een organisme. Over de effecten op de langere termijn lopen nog onderzoeken. Wetenschappers en artsen zijn het niet met elkaar eens. Een feit is echter wel dat elektromagnetisme een belangrijke rol speelt in allerlei processen in het lichaam tot op celniveau, zoals de stofwisseling. EM straling kan deze electromagnetische processen beïnvloeden (door verstoring/interferentie). Ook de magnetische zintuigorganen van dieren zoals bijen en vogels worden er door verstoord.

Onderzoek door Europees parlement

In 2009 vond er in opdracht van het Europese parlement een onderzoek plaats: project SEAWIND. Daarin wordt geconcludeerd dat zogenaamde zwakke EM velden (wEMF) de fysiologische processen in de lichaamscellen wel degelijk kunnen beïnvloeden. In combinatie met ander externe stressoren zou dit uiteindelijk kunnen leiden tot DNA beschadiging. Het is dus blijkbaar de optelsom die uiteindelijk voor serieuze problemen kan zorgen.

Externe stressoren

Ons lichaam heeft voortdurend te kampen met verkeerde voeding/tekort aan voedingstoffen, psychosociale stress (werk, familie, gezin, kinderen, financiën, social media etc), slaapgebrek, stil zitten/te weinig beweging, allergische stoffen, luchtvervuiling, medicatie, geluid- en geuroverlast. Maar ook bacteriën, virussen, parasieten en het klimaat/weer. Daar komt EM straling nog bij. Je lichaam werkt dus heel hard om zichzelf in stand te houden. Het kan héél veel hebben, maar er zijn wél grenzen.

Zelfherstellend vermogen

Een gezond en fit lichaam is (tot op zekere hoogte) prima in staat om met deze belastende omstandigheden om te gaan. Het kan eventueel beschadigde lichaamscellen zelfs herstellen. Maar je lichaam kan al verzwakt zijn doordat je immuunsysteem door ziekte of stress voortdurend onder druk staat. Dan zou een voortdurende blootstelling aan EM straling nét de druppel kunnen zijn. EM straling kan het lichaam opwarmen. Ons lichaam reguleert zeer nauwkeurig de lichaamstemperatuur. Dit is van groot belang voor een goed verloop van allerlei fysiologische processen. Deze regulering kost energie. Op zich hoeft dit dus geen probleem te zijn. Er zit echter een limiet aan de regulatie mogelijkheden van het lichaam. Uiteindelijk is het een keer klaar. Ons lichaam kan gewoon niet nóg meer aan. Het lichaam raakt uitgeput, of ook wel opgebrand.

Schoolbank, werkplek en slaapkamer

Het grootste deel van ons leven brengen we door in de schoolbanken, op de werkplek en in de slaapkamer. Daarom is het zaak om deze plaatsen zoveel mogelijk vrij te maken van externe stressoren. Ons lichaam is een groot wonder en verricht enorm veel arbeid, zonder dat wij dit in de gaten hebben. We realiseren ons dit helaas meestal pas wanneer het te laat is. Op het moment dat bijvoorbeeld een ‘burn out’ wordt geconstateerd. De ervaring leert dat het ontzettend veel energie en tijd kost om van een ‘burn out’ te herstellen. Het is als doorrijden met de auto terwijl het olielampje brandt. Uiteindelijk kan de schade zo groot zijn, dat de motor moet worden vervangen. En dat terwijl we met een tijdige olieverversing een hoop leed en geld hadden kunnen besparen. Bewustwording is van groot belang om preventief te kunnen handelen.

Mogelijkheden

Wanneer we externe factoren terug zien in de scan, dan zijn er veel mogelijkheden om daar iets aan te doen. Veel mensen slapen met de ramen dicht. Maar we realiseren ons niet dat het lichaam zich gedurende de nacht ontdoet van allerlei lichamelijke toxines. Die worden via de ademhaling door het lichaam afgevoerd.

  • Zorg ’s nachts dus voor een goede ventilatie in de slaapkamer zodat je de toxines (en die van je eventuele partner) niet gewoon weer terug inademt. 
  • Veel mensen hebben hun mobiel naast hun hoofd op het nachtkastje liggen. Leg deze uit voorzorg gewoon op een andere plek op grotere afstand of zet hem op vliegtuigmodus. 
  • Er zit een eco modus op de meeste DECT telefoons. Dat is niet voor niets. Schakel deze in.
  • Ook zijn de meeste modems programmeerbaar en kun je de Wifi op vaste tijden in- en uit schakelen. Schakel hem ’s nachts uit. 
  • Trek de stekker van je verstelbaar bed uit het stopcontact. Er zitten zogenaamde spoelen in de elektronica die een EM veld onder je lichaam opwekken. 
  • Vermijdt het slapen onder een elektrisch deken, neem gewoon een extra deken of gebruik een ouderwetse kruik. 
  • Vermijd om laat in de avond nog intensief te gaan sporten. Ga in plaats daarvan 20 minuten wandelen voordat je naar bed gaat. Tijdens de wandeling breekt het lichaam stresshormonen af. Dit zorgt er voor dat je lichaam ontspant waardoor je gemakkelijker inslaapt.
  • Maak de plaatsen waar (jonge) kinderen langdurig verblijven Wifi vrij. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn de kinderdagverblijven bij wet Wifi vrij.
Langer fit, vitaal en gezond

Er zijn dus tal van mogelijkheden om goed voor ons lichaam te zorgen en het te versterken. Daarbij hoort ook rekening houden met electromagnetische (EM) straling. Door verstandiger met onze energie én onze omgeving om te gaan kunnen we langer fit, vitaal en gezond blijven. Daar worden we met z’n allen beter van. Hét Preventie Team kan je daar gegarandeerd in begeleiden en adviseren. 

We helpen je héél graag verder.

Bronnen:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-000436+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-000436&language=NL
https://seawind-fp7.eu/uploads/SEAWIND_FINAL.pdf
http://www.technischwerken.nl/kennisbank/veiligheid-kennisbank/wat-is-niet-ioniserende-straling/
https://www.allesoverkanker.be/radioactieve-straling-ioniserende-straling
https://www.vlaanderen.be/elektromagnetische-straling
https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/wat-radioactiviteit-ioniserende-straling/verschillende-soorten-ioniserende
https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/wat-radioactiviteit
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24668056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15765761

19 oktober 2019
Harold Stevens Psychosociaal therapeut bij Harold Stevens Ontmoet Coaching & Training
Terug naar blogs