default-header
HomeDe verborgen missie van het kind

De verborgen missie van het kind

Graag wil ik in deze blog iets vertellen over de verborgen missie van het kind. Mijn visie op de oorzaak van problematiek rondom kinderen en jongeren is gebaseerd op ervaringen uit mijn praktijk, de confrontaties met mijn eigen kinderen en de ervaring van mijzelf als kind. Tijdens mijn eigen zoektocht vond ik zelf ook de bevestiging van dit mechanisme terug in oude filosofische en religieuze geschriften. Het is eigenlijk oude kennis, die jammer genoeg verloren is gegaan.

Ik realiseer mij dat het schrijven over de problematiek rondom kinderen (inclusief jongeren) een heel gevoelig onderwerp is. Maar er is naar mijn mening ook nog veel onbegrip en onduidelijkheid. Ik schijn er in deze blog graag mijn licht eens op.

Eigen bloed
Het kind is ons eigen bloed. Daarom zijn wij ook sterker verbonden met ons kind dan met onze eigen partner. Door deze bijzondere bloedverbinding raakt de pijn van het kind ons zelf het diepst. We voelen ons als ouders dan ook vaak machteloos wanneer we ons kind zien worstelen en we het niet (meer) kunnen helpen of bereiken.

Ik hoop van harte dat je na het lezen van deze blog op een andere manier durft te kijken naar het kind. Want het kind lijkt een heel bijzondere functie in het leven van ons mensen te hebben. Besef je tijdens het lezen van deze blog vooral dat je zelf óók ooit kind bent geweest, uitgerust met dezelfde verborgen missie..

Draadloze verbindingen
De technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat we tegenwoordig snel en draadloos op grote afstand met elkaar kunnen communiceren. Er is geen fysieke verbinding meer nodig. Afstand speelt geen rol meer. Overal is draadloos netwerk beschikbaar en met de juiste sleutel in handen heb je toegang tot alles en iedereen. Zo vinden we het ook heel normaal dat s’avonds de verlichting aanspringt wanneer de sensor ons detecteert, of wanneer we een ander TV kanaal kiezen met de afstandsbediening.

De magische verbinding tussen ouder en kind
Zo bestaat er ook een krachtige, draadloze verbinding tussen ouder en kind. Ze is niet zichtbaar, maar ze is er wel. Ieder kind is uitgerust met een sensor die voornamelijk is afgesteld op de ouders. Deze sensor detecteert gevoelens zoals innerlijke onrust, frustratie, (oude) pijn en/of verdriet, maar óók blijdschap, innerlijke rust, vreugde en geluk. Bij het ene kind is deze sensor echter gevoeliger afgesteld dan bij de ander. 

Gevoelssensor
Als kind zijn wij ons totaal niet bewust van de aanwezigheid van deze sensor. Ze is ingebouwd en zorgt voor allerlei vreemde signalen die binnenkomen. We hebben als kind geen idee waar die signalen nu vandaan komen. Ze zijn tenslotte niet zichtbaar. Daarnaast willen de meeste ouders hun kind niet belasten met hun frustraties, verdriet en pijn dus houden zij hun gevoelens, met de allerbeste bedoelingen, verborgen voor het kind. Het kind krijgt echter zo geen match met dat wat het voelt en dát wat het middels de zintuigen kan waarnemen. Het kind voelt dus van alles, maar het mist de code van de wifi..  Het probleem dat hierdoor ontstaat is dat het kind er dan vanuit gaat dat deze gevoelens bij het kind zelf horen, óf dat wat het voelt niet klopt.

Innerlijk conflict
In het kind ontstaat er dan een innerlijk conflict: via de zintuigen ziet het de ouder met een lach op het gezicht door het leven gaan, terwijl via de gevoelssensor pijn, verdriet en/of frustratie binnen komt. Die 2 signalen komen niet met elkaar overeen en botsen van binnen dus met elkaar. Dit innerlijk conflict zorgt voor frustraties bij het kind. Het gevolg kan zijn dat het kind met zichzelf in de knoop raakt, daardoor afwijkend gedrag gaat vertonen of mogelijk zelfs lichamelijke klachten gaat ontwikkelen. Het kind verliest het vertrouwen op zijn gevoel en daarmee het vertrouwen in zichzelf.

Gevoelens leren herkennen
Heb je een kind dat lijkt te zijn uitgerust met een gevoelige sensor, geeft het dan een match. Neem het kind mee in je gevoelsbelevingen. Het zorgt voor rust in het kind en het leert vertrouwen op de informatie die via die bijzondere ‘sensor’ binnenkomt. Want in onze wereld is het uitten en delen van gevoelens helaas nog geen gemeengoed. 

Daarnaast lopen er veel mensen rond met innerlijke pijn maar zijn zich er niet eens van bewust. Soms is het zelfs overgeërfde zielspijn waarvan de oorsprong in een vorige generatie ligt. 

Die gevoelssignalen krijgen we allemaal binnen, maar we zien ze dus niet altijd. Door het kind de match te geven tussen dát wat het voelt en dát wat het met zijn zintuigen waarneemt, lost het innerlijk conflict zich vaak vanzelf op. Zo ontstaat er vervolgens ook weer rust en ruimte en kan het kind zich richten op de eigen toekomst. 


De missie van het kind
Het kind dat is uitgerust met deze gevoelige sensor heeft dus een heel bijzonder doel: het kan de ouders helpen om hun innerlijke pijn te herkennen en naar buiten te brengen, er ruimte en erkenning aan te geven en er niet langer zelf mee rond te blijven lopen. Ouders moeten zich daar dan wel bewust van zijn. Kinderen verlangen feitelijk dat hun ouders pijnvrij door het leven gaan. Zij kunnen daar, zónder dat ze zich er van bewust zijn, héél hardnekkig en volhardend in zijn.

Onvoorwaardelijke liefde van het kind voor de ouders
Het kind streeft er dus uiteindelijk naar dat de mens, dat ouders zichzelf onvoorwaardelijk lief hebben. Het kind lijkt zelfs onbewust bereid te zijn om zichzelf, om het eigen levensgeluk daar ondergeschikt aan te maken.

De boodschap
Deze visie biedt een heel andere kijk op afwijkend gedrag en/of klachten bij kinderen. In plaats van ze te zien als ziekelijk, vervelend of lastig, kunnen we proberen de boodschap te begrijpen die zij uit willen dragen. We kunnen kinderen dan weer gaan beschouwen als engeltjes: het woord ‘Engel’ is tenslotte afgeleid van het Griekse woord ‘Angelos’ dat ‘boodschapper’ betekent.

Tenslotte
We zijn allemaal kind geweest of zijn het misschien nog steeds. Leeftijd doet er niet zoveel toe. Want zolang onze ouders leven, blijven we kind. En allemaal hebben we op onze eigenwijze in meerdere of mindere mate getracht boodschappen over te brengen. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar méér over deze bijzondere visie rondom problematiek met kinderen?
Meld het even en stuur ons een mailtje. We houden je graag op de hoogte van cursussen en avondworkshops over de verborgen missie van het kind.

Daarnaast wijs ik je nog graag op mijn boek “De droom van Ha’adam, over het mechanisme van het leven”, hoofdstuk “Onschuldig lijden: oorzaak en oorsprong van het lijden van het kind”
Hier, hier en hier lees je een recensie.

Meer info vind je ook op mijn persoonlijke website

22 april 2019
Harold Stevens Psychosociaal therapeut bij Harold Stevens Ontmoet Coaching & Training
Terug naar blogs